борлуулах үйлдвэрийг австрали улс руу экспортолж байна