нунтаглах машин нь түүний эд ангиудыг дугаарлан дугаарлана