гана дахь борлуулах үнээр шинэ карьер тоног төхөөрөмж