итали улсад борлуулалтын зориулалтаар ашиглаж байгаа тээрэм