хөдөлгөөнт бутлуурын үйлдвэрийг хөлслөх үйл ажиллагаа