p k nag ашиглан дулааны цахилгаан инженерийн үнэгүй ном