баруун зүгийн хүндийн хүчний алт боловсруулах үйлдвэр