металлургийн зэрэг цахиурыг вакуум аргаар цэвэршүүлэх