бутлуурыг байгаль орчны судалгааны баримт бичигт тусгах