нүүрсний болон төмрийн эрдэс боловсруулах үйлдвэрийг оновчтой болгох