роялти гэрээний дагуу газрын карьерын боржин чулуу