чичиргээ дэлгэцийн үйлдвэрлэгчид гарын авлагыг татаж авах