клинкерийг нунтаглах үйлдвэрийн зориулалтаар ашиглах боломжтой