зэсийн хүдрийн соронзон салгах ялгах аргыг ангилах