боржингийн чулуулаг дээр богино карьерийн түрээсийн гэрээ