өмнөд африк дахь уул уурхайн бүх компаниуд түүнийг түүнтэй хамтран ажиллаж байна