борлуулах зориулалттай ашигт малтмал үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж