гана дахь уул уурхайн салбарын дуу чимээний зохицуулалт