гипо хлоридын уусмал боловсруулах үйл явцын хүснэгт