нүүрсний зэрэглэл тогтоох ангиудын тоног төхөөрөмж