италид хийсэн чулуу боловсруулах үйлдвэрлэлийн шугам