тэмдэглэгээ 6 мини бөмбөг үйлдвэрлэх хүчин чадал шаардагдана