бөөн хүдэр баяжуулах үйлдвэр бөөн хүдэр бутлах үйлдвэр