эмийн үйлдвэрлэлийн зориулалттай бөмбөгийг үйлдвэрлэдэг