нүүрсээр ажилладаг дулааны цахилгаан станцад хэрэглэдэг шохойн чулуу