европын уурхайн компаниудын жагсаалтыг ангилах болно