уулзалтанд үйлчлүүлэгчиддээ талархал илэрхийлсэн захидал