тэсэлгээний зуухыг бетон үйлдвэрлэлд нийлүүлэх цемент