борлуулах зорилгоор устгалын тоног төхөөрөмж ашигладаг