төмрийн тээрмийн өмнөд хэсэгт төмрийн үйлдвэр ган төмрийг үйлдвэрлэдэг