ил уурхайн олборлох тоног төхөөрөмжийн өртгийн хүснэгтүүд