хар нунтагтай температур хянах бөмбөгийг үйлдвэрлэх