дунд зэргийн орнуудад уул уурхай олборлолт эрхэлдэг компаниуд