өндөр фосфорын төмрийн хүдрийг хятадын үйлдвэрлэлд ашиглах боломжтой