уул уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй ил уурхайн олборлолт