дэлгэц болон угааж цэвэрлэх зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон