хөнгөн цагаан шохойн чулууны сүвшүүрийн цохилтот нөлөөлөл