тоног төхөөрөмжийн конвейер загвар нь selangor-д ажиллана