бутлуурын үйлдвэрийг урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ