эд анги үйлдвэрлэлийн мэргэжилтэн бутлах шинжилгээ хийх