төмрийн хүдэр олборлолтын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл