нүүрсний уурхайн газар доорх орлуулах хэсгүүд австрали