манай орны хөгжилд чухал ач холбогдолтой металлын эрдэс юм