ашигласан сод тэсэлгээний тоног төхөөрөмжийг худалдаалах тухай