энэтхэг улс элсний үйлдвэрлэлд зориулж татаас олгодог