ашигт малтмалын үржил шимт ургамлын тоног төхөөрөмж