ил уурхайн олборлолт хийх өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмж