төмрийн нунтаг үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж машин техникт ашиглагддаг