зөөврийн алт боловсруулах системийг хэрхэн байгуулах талаар