уул уурхайн боловсруулалтанд ашигладаг химийн бодисууд